VELKOMMEN TIL ARGO Engineering AS

Stacks Image 63

ARGO har gjennom mange år opparbeidet stor kompetanse innenfor våre arbeidsområder.
ARGOS filosofi er å hjelpe kunder, i samspill med våre leverandører, til å finne riktige løsninger.
For å oppnå dette har ARGO knyttet til seg de fremste leverandørene innen de markedsnisjene vi arbeider i.
ARGO stiller høye krav til seg selv og våre leverandører når det gjelder kvalitet på utstyr, leveranser, gjennomføring av prosjekter og oppfølging av leveransen etter igangsetting.
ARGO`s leverandører leverer alt fra enkeltmaskiner til komplette anlegg, ferdig montert og inngangkjørt.
Etter leveransen har vi tett oppfølging av våre kunder med råd og reservedeler.

ARGO har kunder innenfor:
Gruve/Mineralindustri: Gruver, Mineralindustri, Pukkverk, Grus/Sand, Anlegg
Gjenvinning og Miljø: Avfalls mottak, Bil Fragmentering, Skrap, Søppelsortering
Metallindustri: Smelteverk, Støperier, Stålverk
Kjemisk Industri
Næringsmiddel Industri

ARGO har lang erfaring med å rense ”vanskelige” komplekse vann. Vi kan derfor tilby rådgivning om prosess- og utstyrsvalg . Våre råd er basert på stor erfaring og mange referanser, alt fra rensing av drikkevann til utslipp fra tungindustri.

Moderne kommunikasjonsmidler, data og internett, har gjort det mulig å levere og yte service direkte fra leverandør til kunde uten en stor lokal
organisasjon som mellomledd.

ARGO`s leverandører er valgt fordi de er ledende innenfor sine produkt- og markedsområder.

JÖST GmbH: Alt av vibrerende utstyr, utstyr for gjenvinning og resirkulering.Sikt,Matere,Tørker
JÖST
ThyssenKruppFördertecnik GmbH: Prosjektbasert samarbeid.
Knusere ,Transportanlegg og Komplette verk.
Prisector Ltd: Prøvetakings utstyr
ARGO: Rådgivning innen vannrensing og vanskelige pumpe oppgaver.