Stacks Image 53
ThyssenKrupp
Resource Technologies

PROSJEKTSAMARBEID MED ARGO


STIKKORDET ER:
DE FLESTE TYPER KNUSERE

PRIMÆRKNUSERE = GYRATORY og KJEFTKNUSERE
SEKUNDÆR og TERTIÆRKNUSERE =KUBRIA
SLAGKNUSERE-VALSEKNUSERE-SIZERE

BELTETRANSPORTØRER
STACKER OG RECLAIMERANLEGG
OG MYE MERBildet viser ThyssenKrupps turn key primærknuseanlegg på Norsk Stein

ThyssenKrupp Resource Technologies leverer
ENKELTMASKINER og TOTALPROSJEKT FOR:
PUKKVERK-MINERALINDUSTRI-GRUVEINDUSTRI-CEMENTINDUSTRI-SMELTEVERK

VED SPØRSMÅL
KONTAKT ARGO


FOR MER INFORMASJON SE WEB SIDEN TIL