JÖST - JVM VIBRASJONSMOTORER

Ved spørsmål KONTAKT ARGO


Stacks Image 306

Exsiter for lineær drift.
Den foretrukne drift for sikt og store matere.
Stacks Image 442

Exiter for sirkulær drift
Stacks Image 329

Ubalanse Motor
.Enkel drift for matere og mindre sikt

Stacks Image 309
Elektromagnetisk Vibrator
for matere og mindre sikt,Reguleres ved frekvensstyring.Stacks Image 445

Dobbeltflenset Motor
Stacks Image 448


Dosering Vibrator