JÖST TERMISKE PROSESS MASKINERJÖST produserer TØRKER og KJØLERE ved bruk av vibrasjon.
Ved spøtsmål om termiske prosessmaskiner
KONTAKT ARGO


Stacks Image 1


JÖST VIBRASJON TØRKE basert på FLUIDIZED BED prinsippet


Stacks Image 10


JÖST SPIRALTØRKE

Vertikal indirekte TØRKE. Mates enten ovenfra eller nedenfra.
Varmekilde:Vann, Olje, Luft


Stacks Image 12


JÖST
VIBRASJON KJØLER

Kjøling av støpegods