Stacks Image 7


OSCILLA
Nyutviklet Flip - Flow sikt for maksimal rensikting

Ved Spørsmål om OSCILLA
KONTAKT ARGO


Kan leveres med Et dekk – Flere dekk eller som Kombisikt.

Det nyutviklede JÖST Flip – Flow – Siktet OSCILLA er en videreutvikling av tidligere benyttet teknologi .Resultatet er den ”optimale” maskin for rensikting av fuktig sand ,pukk ,mineraler og produkter i gjenvinnings anlegg.
Typisk inngående materialstørrelse vil være 0 – 100 mm.

Hvordan fungerer siktet?

OSCILLA er et vibrasjonssikt som får øket effekt gjennom resonans. Den indre rammen i siktet blir satt i bevegelse .Resonansen medfører at sikteduken får en høy vertikal kraft .Den lineære eller sirkulære (Nb!) bevegelsen produserer en akselerasjon som overgår alle lignende sikt (>50 g) .Akselerasjonen holder sikteduken åpen .Dette resulterer i høy sikteeffekt og rene kutt .

Det unike i JÖST`s nye og patenterte systemet er at innerrammen er koblet til siktekassen ved hjelp av bladfjærer .Denne konstruksjonen skaper akselerasjon og resonans .Noe som igjen muliggjør et meget langt slag og større akselerasjon enn hos sammenlignbare sikt .Dette nyutviklede bladfjærsystemet er ikke bare ekstremt robust og driftssikkert ,teknologien gjør det også mulig å justere slag og akselerasjon ute noen form for kontroll system.
En viktig NY teknologisk utvikling , er at ved flere dekk i siktet kan hvert enkelt dekk justeres individuelt og tilpasses den sikteoppgaven siktet skal gjøre .Dette er bare mulig med det UNIKE JÖST bladfjær systemet.
Siktet er designet for å unngå oppbygging av materiale under sikteduken. Sikteduken består av elementer .Disse er bøyd opp langs veggen i siktet .På denne måten blir det effektive åpne siktearealet og effektiv siktebredde maksimalt .Jöst har gjennom lang tid prøvd ut og optimalisert sidetetningen .Tetningen er IKKE en slitedel og bidrar til at ingen uønskede partikler kan slippe gjennom til dekket under.
Til å skape bevegelse i siktet finnes 2 og 4 lager drivenheter som gir sirkulærbevegelse .I tillegg kan både exicter og ubalanse motorer benyttes . Driftene er velprøvd JÖST produsert teknologi av høyeste kvalitet. Disse har vært brukt i tusenvis av installasjoner over flere tiår.
Nøkkel data
• Mulighet for meget lengre slag
• Akselerasjonsverdi > 50g
• Horisontale bladfjærer binder siktet sammen (JÖST patent)
• Justerbar kastvinkel
• Lav vinkel på siktedekk .Krever mindre høyde
• Mulig å bygge Flip – Flow sikt med flere siktedekk
• Mulig å kombinere Flip – Flow dekk med konvensjonelt dekk i samme sikt
• Individuell optimalisering av hvert siktedekk
• Sikteduken festes uten skruer.
• Lett å installere og å bytte sikteduk

Standard siktestørrelser
Bredde fra B=900mm til B= 3000mm
Lengder fra L = 3000mm til L = 9000mm

JÖST Flip – Flow OSCILLA er en revolusjon i utviklingen av sikt !