Stacks Image 140
STIKKORDET ER VIBRASJON.
JÖST leverer markedets bredeste utvalg av vibrasjonsmaskiner drevet av egenproduserte vibrasjonsmotorer.
JÖST leverer også komplette anlegg.


JÖST VIBRASJONSIKT

Ved spørsmål om sikt KONTAKT ARGO

Stacks Image 136

JÖST FLIP-FLOW OSCILLA

En sensasjon innen finsikting

JÖST HAR VIDEREUTVIKLET SITT SIKT FOR EKSTREM RENSIKTING.

ARGO har siden 1990 levert nesten alle sikt av denne typen til det norske markedet. Vi har gjennom tester og installasjoner tilegnet oss førstehånds kunnskap om rensiktning på fine kutt.
Hvordan fungerer siktet ?


Stacks Image 75


JÖST LINEÆR SIKT

NORSK STEIN 10 Mill.Ton Prosjekt JÖST PRIMÆR OG SEKUNDÆRSIKT.
4 STK JÖST Lineær Sikt 3070 X 7000
4 STK JÖST Banan Sikt 3070 X 7000Stacks Image 119

KJEMPESIKT til LKAB, NARVIK

LKAB SIKT 7 er levert av JÖST. Siktet er en to dekker og måler 3000 X 9000 mm
SIKT 1-6 ble også solgt av ARGO
Stacks Image 50

Banansikt. Dobler kapasitetenStacks Image 293


Spesilalsikt til Gjenvinningsanlegg